Hizmetler


Aracılık Hizmetleri

  • Mal Sahibi Temsilciliği
  • Kiracı/Alıcı Temsilciliği
  • Aracılık Hizmetleri
  • Kira Kontrat Yenilemesi
  • Sermaye Piyasaları

Danışmanlık Hizmetleri

  • Pazar Araştırması ve Analizi
  • Maliyet Analizi ve Fizibilite
  • Proje Geliştirme Danışmanlığı
  • Arz-Talep Analizleri
  • Yatırım Danışmanlığı