Hizmetler


Pazarlama

  • Hedef pazara göre pazarlama, reklam ve halkla ilişkiler stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması
  • Marka konumlandırmasını belirlemek için pazarlama bütçelerinin hazırlanması ve yönetilmesi
  • Satış öncesi sürecin koordinasyonu, kurumsal kimlik, proje sunumu, maket gibi pazarlama materyallerinin hazırlanması
  • Kreatif, dijital, halkla ilişkiler ve medya satın alma ajansları gibi işbirliklerinin yönetimi